Feriecenter Gruppen AS
Du er her  Startsiden Skadesanering og skadetjenester

SkadetjenesterSkadesanering og skadetjenester

A-Team avdeling skadesanering utfører alle skadetjenester: Vannskade, sot og brannskade, utpumpning av vann og fjerning av muggsopp. Vi fjerner liklukt, røyk og biologisk stank.

Vår spesialavdeling for skadebegrensning og skadetjenester verner innemiljø, verdier og natur når katastrofen inntreffer. En kjeller full av vann, overflatevann eller kloakk. Vi pumper ut, vasker ned, desinfiserer og fogger området med partikkel tåke og spesialdesignet kjemi.

A-Team Gruppen AS ® tar også oppdrag for begravelsesbyråer og politi ved personlige tragedier eller andre dødsfall hvor lukt eller biologiske rester skaper et problem.

KAPASITET FOR STORE OPPDRAG: Vårt største saneringsoppdrag så langt ble utført i Askim, da hovedvannledningen til Askim kommune medførte vannskade og utpumpning av slam, søle og etterfølgende desinfisering av nesten 5000 kvm. for Glava AS sitt lager på Høyendal.

 

Skadesanering er den innsats som kreves for å ta vare på eller redde verdier i et hendelsesforløp, f.eks. ved brann, vann- eller naturskade. Vi utarbeider rapporterog samarbeider både med takstmenn og forsikringsselskap. Vi har norsk standard og smittesertifisering gjennom Teknologisk Institutt.

-NS-3511 OG NS-3512

-A-Team Gruppen AS er sertifisert i fuktmåling for betong ---og treverk. Vi utfører kontroll og rapportering i forbindelse med alle typer skader og saker knyttet til både privat, bedrift og offentlig sektor. Vi samarbeider med takstmenn og ditt forsikringsbyrå.

SMITTERENHOLD:

A-Team Gruppen AS er sertifisert i smitterenhold gjennom Teknologisk Institutt og utfører alle typer desinfisering og sterilisering av rom og bygningsmasse.

rengjøring etter søl av blod og kroppsvæsker som kan inneholde smittestoffer. prosedyrer Prosedyren skal sikre at rengjøring og desinfeksjon (smitterenhold) utføres på en slik måte at smitteoverføring ikke skjer, at hygienekrav ivaretaes og at kvalitetsmål oppnåes. Gjelder renholder/renholdsoperatør som skal utføre renhold på rom merket smitte eller foreta rengjøring etter søl av blod og/eller kroppsvæsker. Har ansvar for at rom merkes med plakat som beskriver hvilket beskyttelesutstyr og desinfeksjonsmiddel som skal benyttes. Har ansvar for å klargjøre rommet før smitterenhold. Tørke opp evt. søl og rydde ut utstyr fra rommet – se ansvarsfordeling i sjekkliste under fanen relatert Følger anvisningene gitt på plakat og utfører smitterenhold i henhold til prosedyrer. Ved manglende merking av smitterom skal avvik registreres i EQS. Dersom spørsmål i forhold til smitteisolering, ta kontakt med sykepleier i den avdelingen renholdet skal utføres. Rengjøring etter søl av blod og kroppsvæsker som kan inneholde smittestoffer Daglig renhold av rom med isolert pasient Rengjøring ved opphør av isolering eller utreise Loggføring av smittevask i loggbok og på skjema for avregning til avdeling hvis oppdraget skal belastes kunde Det kan være krevende og omstendelig å sikre riktig renhold i områder som er smittefarlig.

A-Team Gruppen AS kombinerer rutiner fra smittesektor med vår skadeavdeling. Vi kan derfor i tillegg til normale manuelle desinfiseringsmetoder for smitte, også utføre maskinell fogging og Ozonering.

Vi utfører smitteregime 1 - 3

 

 

UTE ETTER DESINFISERING?:

Les mer om desinfisering gjennom vår Biohazard avdeling

Skrevet: 14.12.15

 

Vi utfører også ...

HåndtverktjenesterGrafittifjerning og tagging
fjernes fra vegger, lekestativer, stauer og skilt. Med byens tøffeste ... les mer
RenholdstjenesterByggvask og bygg klargjøring
av nybygg, renoverte bygg og eneboliger. Både store og mindre oppdrag ... les mer
HåndtverktjenesterSkadesanering- og tjenester Vannskade, sot og brannskade, utpumpning av vann og fjerning av muggsopp ... les mer

Skolegata 16

1831 Askim

69 82 52 55 - Østfold
69 82 52 55 - Askim
64 97 80 40 - Ski
22 65 18 88 - Oslo

post@ateamgruppen.no
www.ateamgruppen.no

A-Team © Gruppen™ AS
EyeQ Webdesign Norge