Feriecenter Gruppen AS
Noen arbeidsplasser kan ha et vedvarende luktproblem - for eksempel når kontor og industrilokaler er i samme bygg. I slike tilfeller kan man koble et tidsur til ozongeneratoren slik at denne slår seg på for eksempel fra kl. 00.00 til kl. 03.00 eller tidligere om det ikke utføres kveldsarbeid. Da får ozonet tid til å bryte seg ned før neste morgen. Ventilasjonsanlegg styres normalt slik at det skrur seg av når arbeidsdagen er slutt og skrur seg på en viss tid før arbeidsdagen begynner. Slik skiftes all luften i lokalet ut før arbeidsdagens start. Man må sikre seg at det ikke oppholder seg personer på arbeidsplassen under ozoneringen. Ventilasjonsanlegg bør være av under ozonering. ASKIM AKERSHUS , AREMARK , ASKER , AURSKOG  BÆRUM  DRAMMEN  EIDSBERG proff gule norge sider as firma byrå vi kan også anbefale: fønix polygon fonix group gruppen skadeservice iss rvs rentex coor mycoteam skadegruppen drammen kongsberg miljø proff rens brann skade overflate røyk sot støv olje parafin nedvask saneringsfirma
Du er her  Startsiden Ozonbehandling

 skadesanering refix sanering av skade as skadetjenester iss rentexgruppen polygon fonix fønix Det finnes bedrifter som selger ozongeneratorer som luftrensere. Slik bruk med lav ozonkonsentrasjon gir for lav effekt til at virkningen blir god samtidig som ozonkonsentrasjonen kan være høy nok over tid til at luftveiene blir irritert. Vi anbefaler derfor kun kontinuerlig bruk av ozon i rom hvor man kun oppholder seg i kort tid og som har problemer med lukt som for eksempel søppelrom. Sjokkozonering er normalt å foretrekke og betyr at apparatet stilles på maks i en viss tid slik at ozonkonsentrasjonen blir farlig høy. Når apparatet skrus av kan man holde pusten, bruke gassmaske, trekke ut en skjøteledning eller bruke apparatets timerfunksjon. Deretter lufter man godt Ozon er svært aktivt og reagerer med organiske luftmolekyler og dreper bakterier ved å ta livet av den proteinlignende strukturen til mikroorganismene. Osmogenene (luktproduserende molekyler) blir oksydert til vann og andre ufarlige gasser. En kraftig ozongenerator bruker kortere tid på å fjerne lukt. For profesjonelle brukere som jevnlig bruker ozongenerator kan det derfor lønne seg å kjøpe en større generator for å få jobben fortere ferdig. Om generatoren bør stå på i en halv time eller 5 timer er noe man prøver seg frem med i begynnelsen. Størrelsen på rommet og hvor stort luktproblemet er vil natuligvis variere. Ozon er en frisk og distinkt lukt. Selv om ozon bryter seg selv ned raskt kan noe av denne lukte sitte igjen hvis man ozonerer for lenge og det tar lengre tid å lufte. Vi anbefaler å ozonere i intervall, det vil si at du ozonerer en økt for deretter å lufte godt. Er ikke lukten helt borte kan du gjenta. Organisk materiale som inneplanter - eller naturen i selg selv hjelper å bryte ned ozonlukt. Vi må presisere at vedvarende ozonlukt normalt ikke et problem - men greit å viteOzonbehandling

Ozon behandling utføres i tråd med arbeidstilsynets anbefalinger. Ozonbehandling er en effektv metode for å fjerne mange typer lukt. Våre maskiner er kraftige og må ikke forveksles med gjør det selv modeller.

Vi følger myndighetenes krav for sikerhet i forhold til varsling, avsperring og sikkerhets sone i forhold til tidsrammer knyttet til gjennpopstart av lokalet. Ozon er effektivt, men avgir en giftig gass under Ozoneringsprosessen som oxiderer og luftes ut etter behandling.

Ozon er en flyktig gass, og det er derfor ansett som et trygt produkt å bruke i forhold til restprodukter. Ozon behandling er brukt i svært mange år i USA, hvor man er svært restriktive med tanke på giftige produkter.

DÅRLIG INNEKLIMA

Dårlig inneklima i bygninger og rom påvirker vår livskvalitet og sunnet på en negativ måte. Det kan være illeluktende avfall, muggsporer, sigaretter eller industrielle prosesser. Bruk av Ozon kan

Ved bruk av Ozon og Ozonkanoner kan man drepe lukt meget effektivt, og lukten kommer ikke tilbake hvis kilden er avdekket og fjernet.

Ofte kan man helt unngå bruk av kjemi når man velger Ozon som alternativ behandling, men i noen tilfeller vil en kombinasjon av kjemi, fogging og Ozon være nødvendig.

OZON NATURENS EGEN LØSNING

Vond lukt lar seg ikke fjerne av vaskemidler. Du kan godt overdøve den med salmiakk, men sitter lukten skikkelig i, er Ozon og ozonbehanling med ozonapparat en effektiv måte å drepe lukt og luktmolekyler.ozon dreper også mugg og bakteriene som måtte være på overflaten. Ozon og bruk av ozonering er veldig effektivt mot allergi og alergener.Lukt

Ozon (O3) er en allotorp form av oksygen, et ustabilt molekyl som er satt sammen av 3 oksygenatomer. Ozon virker kraftig oksiderende, og er derfor effektivt som en oksiderende prosess.

Ved romtemperatur og normalt lufttrykk er ozon en ustabil, blå gass. På grunn av sin oksiderende virkning er gassen giftig for mennesker, og har evne til å bryte ned mange stoffer. Lukten er karakteristisk stikkende. Ved -112°C kondenserer gassen til et en mørkeblå væske, og ved -192,5°C danner den en svartfiolett fast stoff.

Ozon dannes fra O2 ved elektriske utladninger, for eksempel ved lyn og som følge av elektromagnetisk stråling. Ozon finnes i lave konsentrasjoner i hele jordens atmosfære. De høyeste forekomstene av ozongass finnes i stratosfæren, i et område som kalles ozonlaget. Her filtrer ozonet ut mye av det ultrafiolette lyset fra sola, som ellers ville vært skadelig for de fleste livsformer.

Våre maskiner etterligner naturens egen prosess.

 

 

 

 

 

Skrevet: 14.12.15

 

Vi utfører også ...

HåndtverktjenesterGrafittifjerning og tagging
fjernes fra vegger, lekestativer, stauer og skilt. Med byens tøffeste ... les mer
RenholdstjenesterByggvask og bygg klargjøring
av nybygg, renoverte bygg og eneboliger. Både store og mindre oppdrag ... les mer
HåndtverktjenesterSkadesanering- og tjenester Vannskade, sot og brannskade, utpumpning av vann og fjerning av muggsopp ... les mer

Skolegata 16

1831 Askim

69 82 52 55 - Østfold
69 82 52 55 - Askim
64 97 80 40 - Ski
22 65 18 88 - Oslo

post@ateamgruppen.no
www.ateamgruppen.no

A-Team © Gruppen™ AS
EyeQ Webdesign Norge