Feriecenter Gruppen AS
 ASKIM AKERSHUS , AREMARK , ASKER , AURSKOG  BÆRUM  DRAMMEN  EIDSBERG proff gule norge sider as firma byrå vi kan også anbefale: fønix polygon fonix group gruppen skadeservice iss rvs rentex coor mycoteam skadegruppen drammen kongsberg miljø proff rens brann skade overflate røyk sot støv olje parafin nedvask saneringsfirma
Du er her  Startsiden Fogging og tåkelegging

 skadesanering refix sanering av skade as skadetjenester iss rentexgruppen polygon fonix fønixFogging og tåkelegging

Fogging og tåkelegging for å fjerne lukt med våt eller tørrdimming er en effektiv metode for å drepe luktmolekyler.

Vi bruker både våttåke med bakterier og Enzymater, eller kjemiske formler avhengig av type lukt. Tørr eller varmfogging gjøres med maskiner med ultra lavt volum og i mikropartikkelform.

Ved fogging og tåkelegging er det i tillegg til type lukt og saneringsbehov, andre forhold å ta i betraktning. Valg av metode påvirkes også av innventar og underlag.

Våre maskiner er designet for å takle oppdrag på mange tusen kvadratmeter. Vårt kraftigste våtfogger konsept har et utkast på opptil 50 meter i front.

A-Team Gruppen AS har smittesertifisering gjennom Teknologisk Institutt, og vi tar derfor på oss oppdrag også knyttet til smittefare og kompliserte oppdrag, så vel som mindre oppdrag i eneboliger og leiligheter.

low fogger røykemaskin, tåkelegging og dimming. Spesialmaskin mot dårlig lukt. Fjerne alt. lukt som stinker. Lukter av melk, kjøtt, bæsj, avføring, urin, oppkast, kloakk, mugg, sopp, blod, lik og døde mennesker. Dyr, hund og katt. Uhell etter søling. Bakterier og virus. Antibac produkter Desinfeksjon Mus • Skadedyrbekjempelse • Pelias • Skadedyr • Skadedyrkontroll • Skadedyrfirma • Radon • Elektrisk fluefanger • Muggsopp • Fuktmåling • Skadedyrutryddelse • Radonlab • Sopp • Rottefeller • Skadedyrsbekjempelse • Skadedyrbekjemping • Due • Maur • Hygieneartikler • Fuktskader • Radonmålinger • Fuktskade • Bille • Hygienetjenester • Radonmålere • Vegglus • Hussopp • Døgnvakt • Gratis • Fugl • Radonkonsulent • Bier • Skadetakst • Fukt • Radonanalyse • Rottegift • Luktfjerning • Veggdyr • Musefeller • Rotter • Institusjoner • Rottebekjempelse • Tilstandsrapport • Desinfeksjon • Radonkonsulenter • Skadedyrutrydding • Matteleie • Konsulenttjenester • Hygiene • Biller • Hygieneløsninger • Internkontroll • Muggskader • Mugg • Soppskader • Hussoppsanering • Rottefelle • Skadedyr bekjempelse • Skadedyrbekjempelse skadedyrkontroll • Fugler

 

PARTIKKELTÅKE ELLER OZON: Det er noe faglig uenighet om dette. Ozon er meget giftig i tidsrammen det er i bruk samt i en begrenset periode i etterkant før utluftning.

I USA er det vanlig med en sikkerhetsbuffer sone på 30 minutter etter bruk, før man går inn i lokalet. Vi følger Arbeidstilsynets retningslinjer for Ozonbehandling, og det sies der:

"Generatorene må slås av minimum 30 minutter før man går inn i rommet, samtidig som rommet luftes. Hvis rommet er svært overeksponert av ozon kan det være nødvendig å vente i minimum 60 minutter. Pust aldri inn luft direkte fra ozongenerator eller ved ozonutslipps rør." -Sitat slutt

Det er viktig å gjøre oppmerksom på at Fogging med tåke (Ikke Ozon produkt) også krever at lokalet er tømt for mennesker og dyr. Produktene som brukes er ikke direkte giftig i seg selv, men forstøvningen i partikkelstørrelse er skadelig ved innånding. Det er derfor ikke noe å spare på å velge den ene eller andre metoden, med tanke på avstengig og evakuering av lokalet.

Den faglige diskusjonen har mer dreid seg om bruk av et giftig/ikke giftig produkt. Noen mener at Ozon kan legge igjen et giftig restprodukt. Andre mener at dette er mer eller mindre umulig, da Ozon er en meget flyktig gass og heller ikke kan lagres som andre typer gass. Med andre ord er den flyktende eller i et forenkle språk: Raskt avdampende

Ozon behandling er under alle omstendigheter et godt anerkjent saneringsalternativ. Det har vært brukt i mange år i USA og etter hvert også i norge. A-Team Gruppen AS kjenner ingen konkrete studier eller vitenskapelige tester som har beviselige restprodukter som kan være til skade.

Våre tiltak ved bruk av Ozon vil ligge i forsvarlig sikring av lokalet under Ozonering og i en sikkerhets sone etter bruk av Ozon. Vi har derfor lagt inn en sikkerhetssone på 2 timer etter behandling for våre egne ansatte før vi rigger ned utstyret.

 

LES MER OM FOGGING:

Fogging og tåkelegging

Skrevet: 26.11.15

 

Vi utfører også ...

HåndtverktjenesterGrafittifjerning og tagging
fjernes fra vegger, lekestativer, stauer og skilt. Med byens tøffeste ... les mer
RenholdstjenesterByggvask og bygg klargjøring
av nybygg, renoverte bygg og eneboliger. Både store og mindre oppdrag ... les mer
HåndtverktjenesterSkadesanering- og tjenester Vannskade, sot og brannskade, utpumpning av vann og fjerning av muggsopp ... les mer

Skolegata 16

1831 Askim

69 82 52 55 - Østfold
69 82 52 55 - Askim
64 97 80 40 - Ski
22 65 18 88 - Oslo

post@ateamgruppen.no
www.ateamgruppen.no

A-Team © Gruppen™ AS
EyeQ Webdesign Norge